AIRemedy – lọc khí TỰ NHIÊN…

                                   …mang BÌNH YÊN vào hơi thở

AIRemedy – Máy lọc không khí công nghệ sinh học

ĐỘC NHẤT tại Việt Nam

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

loại bỏ bụi mịn PM >99%

loại bỏ khí độc VOC >95%

lọc mùi >99%

0 thay thế bộ lọc

0 gây ô nhiễm ngược

0 chất thải phái sinh

Báo chí nói về AIRemedy

 

Đăng ký nhận thông tin