AIRemedy Standard

Tùy chọn 5 loại cây

Tùy chọn 5 màu chậu

Giảm giá 30% phụ kiện

AIRemedy Premium

Tùy chọn 8 loại cây

Tùy chọn 5 màu chậu

Tặng kèm đế, giá đỡ

Cây nội thất
Chậu cây nội thất

Phụ kiện

Đăng ký nhận thông tin

Tải ứng dụng