Theo EPA và ASHRAE, tiêu chuẩn đối với không khí trong nhà được quy định như dưới đây.